Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 132 Trường THPT Văn Quán năm 2014-2015

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
16
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 132 Trường THPT Văn Quán năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 132 Trường THPT Văn Quán năm 2014-2015

Thư viện eLib xin gửi đến các bạn học sinh bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 132 Trường THPT Văn Quán năm 2014-2015. Hy vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp các bạn học sinh ôn thi tốt qua các đề thi cụ thể. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 132 Trường THPT Văn Quán năm 2014-2015

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 132 Trường THPT Văn Quán năm 2014-2015 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

A/ MULTIPLE CHOICE (5 POINTS)
Choose from the four given options (marked A, B, C or D) the one that has the different stress pattern from the others of the same group.

Câu 1: A. conversation B. isolation C. traditional D. situation
Câu 2: A. failure B. button C. monster D. canal
Câu 3: A. threaten B. appoint C. gather D. vanish
Choose from the four given options (marked A, B, C or D) the one that has the underlined part pronounced differently from the others of the same group.
Câu 4: A. nightmare B. care C. share D. are
Câu 5: A. chemist B. check C. church D. child
Choose from the four options given (marked A, B, C, and D) one best answer to complete each sentence by circling the corresponding letter A, B, C, or D.
Câu 6: I............... English for four years now.
A. have learn
B. am learning
C. learned
D. have been learning

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 132 Trường THPT Văn Quán năm 2014-2015!
Đồng bộ tài khoản