Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 214 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Chia sẻ: Dinh Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
23
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 214 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 214 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 214 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 214 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Câu 1. After they have entered my house, they went straight into the dinning room.
Câu 2. Have you finished reading the book which I lend you last week?
Câu 3. Every student who are absent from class too often will not be allowed to take the exam.
Câu 4. The young teacher had no difficult getting the students to understand.
Câu 5. My father used to giving me some good advice whenever I had a problem.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.
Câu 6. A. teacher B. student C. enjoy D. native
Câu 7. A. receive B. labour C. repeat D. allow

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
Câu 8. I started working here in 1998.
A. I have started work here since 1998.
B. I haven't worked here since 1998.
C. I have started working here since 1998.
D. I have worked here since 1998.
Câu 9. " If I were you, I would go to see the doctor", David said to Mary.
A. David advised Mary not to go to see the doctor.
B. David advised Mary to go to see the doctor.
C. David told Mary that he would go to see the doctor.
D. David told Mary to become a doctor.
Câu 10. Unlike his sister, Bob exercises everyday.
A. Bob exercises everyday, but his sister doesn't.
B. Bob's sister exercises everyday, but he doesn't.
C. Bob and his sister exercise everyday.
D. Bob doesn't like his sister to exercise.

Quý thầy cô và các em học sinh có thể tải BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 214 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015 để có thêm những tài liệu mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản