Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 357 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: đinh Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 357 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 357 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Cùng tham khảo Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 357 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014. Bộ đề thi được chọn lọc từ các năm trước, nội dung đa dạng sẽ giúp các em làm quen với các dạng bài tập khó, cấu trúc đề thi. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 357 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Dưới đây là đoạn trích Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 357 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 được trích từ tài liệu:

I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.
Question 1: A. success B. message C. platform D. lipstick
Question 2: A. fashionable B. immigrant C. ambitious D. marketing
Question 3: A. survive B. promise C. succeed D. forgive
Question 4: A. convenient B. evaluate C. favorable D. relationship
Question 5: A. appointment B. powerful C. strawberry D. cucumber
II. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to each of the following questions.
Question 6: The doctor said, "You really ought to rest for a few days, John."
A. The doctor strongly advised John to take a few days' rest.
B. The doctor suggested that John should take a short rest.
C. John's doctor insisted that he should rest for a few days.
D. It is the doctor's recommendation that John rested shortly.
Question 7: The word AIDS comes from ___.
A. Acquainted Intensified Deficiency Syndrome
B. Acquired Immune Deficiency Syndrome
C. Applied Intensified Defences Syndrome
D. Antithetic Immune Defences Syndrome
Question 8: You’d better go to the doctor if you have got a pain in your back, Anna”, Henry said.
A. Henry suggested with Anna go to the doctor if she had got a pain in her back.
B. Henry suggested to Anna that she should go to the doctor if she had got a pain in her back.
C. Henry suggested that Anna must to go to the doctor if she had got a pain in her back.
D. Henry suggested to Anna that she went to go to the doctor if she had got a pain in her back
Question 9: People say Chinese food is the best in the world
A. Chinese food is said to be the best in the world
B. I agree that Chinese food is the best in the world
C. Chinese food is eaten all over the world
D. No food in the world is eaten as much as Chinese food
Question 10: The storm blew a lot of trees down last night
A. A lot of trees were blown down last night by the storm
B. A lot of trees were cut down last night
C. The storm could have blown a lot of trees down
D. The storm was strong enough to blow down old trees

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 357 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản