Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 trường THPT Nguyễn Huệ năm 2012-2013

Chia sẻ: Dinh Vi Vi | Ngày: | 4 đề thi

0
60
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 trường THPT Nguyễn Huệ năm 2012-2013

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 trường THPT Nguyễn Huệ năm 2012-2013

Nhằm mục đích tiết kiệm hơn cho các bạn học sinh trong kì ôn luyện, thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 trường THPT Nguyễn Huệ năm 2012-2013. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề thi này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 trường THPT Nguyễn Huệ năm 2012-2013

Bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 trường THPT Nguyễn Huệ năm 2012-2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I. Choose the best answer.
1- I .at the checkout when I .a strange-looking man.
A. waited/ noticed
B. was waiting/ noticed
C. waited/ was noticing
D. was waiting/ had noticed
2- We .in this town for a long time. We .here sixteen years ago.
A. had been/ come
B. have been/ came
C. were / came
D. are / came
3- He .when he s having a shower.
A. sings always
B. always sings
C. always singing
D. singing always
4- Jim never phones me. I .phone him.
A. have normally to
B. have to normally
C. normally have to
D. to have normally
5- It was the most .experience of my life.
A. frighten
B. frightening
C. frightened
D. frightful

Thư viện eLib mong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 trường THPT Nguyễn Huệ năm 2012-2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản