Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 132 trường THPT Yên Lạc năm 2014-2015

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
16
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 132 trường THPT Yên Lạc năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 132 trường THPT Yên Lạc năm 2014-2015

Cùng tham khảo bộ [tenbst], với tài liệu này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm bài khảo sát cũng như một số kì thi khác đạt kết quả tốt nhất. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 132 trường THPT Yên Lạc năm 2014-2015

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 132 trường THPT Yên Lạc năm 2014-2015 dưới đây:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 1:
________ he had no money for a bus, he had to walk all the way home.
A. If
B. Thus
C. So
D. As
Question 2: The farmer was very angry ________ the dogs chasing his sheep.
A. for
B. with
C. because
D. about
Question 3: He ________ on the bed staring at the ceiling, wondering what to do next.
A. lay
B. laid
C. lain
D. lied
Question 4: The superstar, accompanied by the other members of the band, _______ to visit our school next week.
A. has had
B. are
C. is going
D. are going
Question 5: Applications _______ in after 30th April will not be considered.
A. sent
B. that is sent
C. which sent
D. send

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 132 trường THPT Yên Lạc năm 2014-2015 để xem.
Đồng bộ tài khoản