Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 168 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 168 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 168 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, Thư viện eLib giới thiệu bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 168 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề kiểm tra để đạt kết quả tốt nhất. Chúc các em thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 168 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 168 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH (gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm)
Choose one best option marked A, B, C or D to complete each sentence by darkening the corresponding letter on your answer sheet.
1. I think he will join us, ………….?
A. will he B. doesn't he C. won't he D. don't I
2. The map of the city is ……………… in the letter. You won't miss it.
A. closed B. enclosed C. sent D. written
3. I was just about to ring up his office ……………… he arrived home.
A. when B. then C. although D. as
4. For a long time, the earth ………………. to be flat.
A. had believed B. was believed C. was been believed D. had been
believing
5. Like language, music is used to …………..
A. communicate B. entertain C. communication D. entertainment
6. He is very sensitive …… his weight, and therefore, easy to get angry if someone mentions words like "fat" or "overweight".
A. around B. in C. along D. about
7. "What are you doing?" "…………"
A. no B. nothing C. neither D. none
8. The boy remained ……………. after being scolded by his mother.
A. silent B. being silent C. silently D. silence
9. He grew mad because of …………. interruption from the audience.
A. forever B. constant C. eternal D. everlasting
10. What do you think is more important in the person you marry - intelligence or ………..?
A. attracted B. attractive C. attractiveness D. attraction

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 168 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản