Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 187 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Chia sẻ: Tường Vi Tường | Ngày: | 1 đề thi

0
26
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 187 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 187 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Cùng tham khảo Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 187 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015. Bộ đề thi được chọn lọc từ các năm trước, nội dung đa dạng sẽ giúp các em làm quen với các dạng bài tập khó, cấu trúc đề thi. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 187 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 187 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Câu 1. As soon as Martina saw the fire, she ................. the fire department.
A. had telephoned B. has telephoned C. telephoned D. was telephoning
Câu 2. " Why do you look so sad?" ≈ " My sister wanted ................... to her wedding, but I couldn't."
A. me going B. that I go C. me to go D. I go
Câu 3. There are some differences...................... British English and American English.
A. among B. between C. from D. about
Câu 4. He decided to buy a computer .............. he didn't have much money.
A. despite B. because C. although D. after
Câu 5. " How much was your new shirt?" ≈ " ........................................."
A. It was in a shop B. It's very cheap C. It's a red shirt D. I love it much
Câu 6. There were .............. people at the movie theater that they decided not to go in.
A. many B. such C. too many D. so many
Câu 7. There was a food .............. during war time.
A. deficiency B. abundance C. shortage D. lack
Câu 8. A healthy ............. includes getting plenty of exercise and eating a balanced diet.
A. style B. lifestyle C. living D. lifetime
Câu 9. The problem is getting rid................ nuclear waste.
A. away from B. of C. out of D. from
Câu 10. He lighted the candle ............. I was able to read the note.
A. as long as B. so that C. because D. and

Hãy tham khảo đầy đủ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 187 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản