Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 202 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: đinh Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
27
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 202 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 202 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Ôn thi với bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 202 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014, giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập thêm nội dung lý thuyết, tiếp cận với một đề thi chuẩn. Từ đó rút ra kinh nghiệm cũng như nâng cao kĩ năng giải đề. Ngoài ra, bộ đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô tham khảo. Chúc các em và thầy cô giáo thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 202 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 202 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH (gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm)
Choose one best option marked A, B, C or D to complete each sentence by darkening the corresponding letter on your answer sheet.
1. His ……………… and bad work led to his dismissal from the firm.
A. punctual B. punctuality C. unpunctuality D. unpunctual
2. My doctor suggested ………….. on a diet to lose some weight.
A. me to go B. I am going C. I should go D. me going
3. The map of the city is ……………… in the letter. You won't miss it.
A. closed B. written C. sent D. enclosed
4. Far …………… being poor, he is a millionaire.
A. but B. from C. away D. of
5. The police questioned the woman …………… handbag ……………
A. whose/was stolen B. of which/stolen C. whom/was stolen D. who/stolen
6. I ………… the mistake of giving him my phone number.
A. took B. did C. got D. made
7. The turtle has a long life…………
A. age B. line C. span D. length
8. I was just about to ring up his office ……………… he arrived home.
A. when B. although C. then D. as
9. The book provides ……………. information on recent fashion trends.
A. variation B. value C. valuable D. variety
10. The ……….. is divided into five different parts named the Pacific, Atlantic, Indian, Antarctic and Artic.
A. woods B. universe C. earth D. ocean

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 202 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản