Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 210 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

Chia sẻ: đinh Vi Vi Bé | Ngày: | 1 đề thi

0
22
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 210 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 210 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

Để đạt được kết quả cao trong các kỳ thi, các em đừng quên tham khảo bộ [tenbst] của Thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 210 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 210 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014. Mời các bạn tham khảo:

Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions
Câu 1: ___________ it didn’t rain, I would park my car outside.

A. Provided B. Unless C. Although D. Since
Câu 2: She insisted on _________ so seriously that he left immediately.
A. him going B. him to go C. he had to go D. his going
Câu 3: Owen noticed how cold it was when he __________ the plane.
A. took off B. got off C. went off D. went out off
Câu 4: Students who need _______ extra money can find ______ part time job.
A. an/the B. the/ θ C. θ/a D. a/the
Câu 5: Switzerland is well-known for its impressive mountainous _______.
A. scenes B. sights C. scenery D. views
Câu 6: In the 1960s _________ was concerned about population.
A. hardly anyone B. hardly everyone C. rarely everyone D. rarely anyone
Câu 7: It’s hard to ____________ on less than a million a month.
A. make and meet B. meet ends make C. make ends meet D. meet and make
Câu 8: Without the right software I’m afraid you can’t _______ that particular program.
A. reach B. find C. obtain D. access
Câu 9: My sister is an expert on wildlife and its __________.
A. conservation B. preservation C. reservation D. protection
Câu 10: Although his work is not out standing, it is _________.
A. enough B. adequate C. well D. sufficient

Hi vọng, bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 210 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản