Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 225 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Chia sẻ: đinh Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
23
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 225 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 225 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Ôn thi với bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 225 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015, giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập thêm nội dung lý thuyết, tiếp cận với một đề thi chuẩn. Từ đó rút ra kinh nghiệm cũng như nâng cao kĩ năng giải đề. Ngoài ra, bộ đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô tham khảo. Chúc các em và thầy cô giáo thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 225 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 225 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015 dưới đây:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Câu 1. A. invite B. cite C. niece D. kite
Câu 2. A. particular B. artist C. star D. cartoon
Câu 3. A. operate B. personal C. produce D. receiver

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions. 
Câu 4. No one in our office wants to drive to work anymore because of there are always traffice jams at rush hour.
Câu 5. They played so good game of tennis last night that they surprised their audience.
Câu 6. John decided buying a new car in the morning, but in the afternoon he changed his mind.
Câu 7. By the time Tom arrived, all of the food had eaten.
Câu 8. If you were here yesterday, you would have seen Jean.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.
Câu 9. A. combine B. culture C. comment D. global
Câu 10. A. refreshment B. excursion C. suitable D. assemble

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Câu 11.
There were .............. people at the movie theater that they decided not to go in.
A. such B. many C. so many D. too many
Câu 12. The problem is getting rid................ nuclear waste.
A. from B. out of C. of D. away from
Câu 13. Banks encourage people .............money.
A. borrowed B. borrow C. borrowing D. to borrow
Câu 14. When Don ................ cleaning the house he went out to do some shopping.
A. has finished B. had finished C. was finishing D. finishes
Câu 15. He lighted the candle ............. I was able to read the note.
A. so that B. as long as C. and D. because 

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 225 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản