Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 236 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
26
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 236 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 236 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Để đạt được kết quả cao trong các kỳ thi, các em đừng quên tham khảo bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 236 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 của Thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 236 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 236 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014:

PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH (gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm)
Choose one best option marked A, B, C or D to complete each sentence by darkening the corresponding letter on your answer sheet.
1. The park ……….. hundreds of species of endangered animals.
A. consists B. holds C. composes D. contains
2. He is very sensitive …… his weight, and therefore, easy to get angry if someone mentions words like "fat" or "overweight".
A. in B. around C. about D. along
3. The boy remained ……………. after being scolded by his mother.
A. silently B. being silent C. silence D. silent
4. For a long time, the earth ………………. to be flat.
A. had been believing B. was been believed
C. was believed D. had believed
5. He grew mad because of …………. interruption from the audience.
A. everlasting B. eternal C. forever D. constant
6. My doctor suggested ………….. on a diet to lose some weight.
A. me going B. I am going C. me to go D. I should go
7. I ………… the mistake of giving him my phone number.
A. did B. got C. made D. took
8. His ……………… and bad work led to his dismissal from the firm.
A. punctual B. unpunctuality C. unpunctual D. punctuality
9. What do you think is more important in the person you marry - intelligence or ………..?
A. attraction B. attractiveness C. attracted D. attractive
10. Like language, music is used to …………..
A. communication B. communicate C. entertain D. entertainment

Nhanh tay, tải miễn phí Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 236 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản