Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 270 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
27
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 270 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 270 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Cùng tham khảo Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 270 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014. Bộ đề thi được chọn lọc từ các năm trước, nội dung đa dạng sẽ giúp các em làm quen với các dạng bài tập khó, cấu trúc đề thi. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 270 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 270 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 của thư viện eLib dưới đây:

PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH (gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm)
Choose one best option marked A, B, C or D to complete each sentence by darkening the corresponding letter on your answer sheet.
1. What do you think is more important in the person you marry - intelligence or ………..?
A. attractive B. attractiveness C. attracted D. attraction
2. He grew mad because of …………. interruption from the audience.
A. everlasting B. forever C. eternal D. constant
3. The police questioned the woman …………… handbag ……………
A. of which/stolen B. whose/was stolen
C. who/stolen D. whom/was stolen
4. I'm writing this letter to …………… about the service I got at your hotel.
A. explain B. complain C. measure D. afford
5. I was just about to ring up his office ……………… he arrived home.
A. then B. as C. when D. although
6. His ……………… and bad work led to his dismissal from the firm.
A. unpunctual B. punctuality C. unpunctuality D. punctual
7. He is very sensitive …… his weight, and therefore, easy to get angry if someone mentions words like "fat" or "overweight".
A. around B. about C. along D. in
8. The ……….. is divided into five different parts named the Pacific, Atlantic, Indian,
Antarctic and Artic.
A. earth B. universe C. ocean D. woods
9. I think he will join us, ………….?
A. doesn't he B. won't he C. will he D. don't I
10. For a long time, the earth ………………. to be flat.
A. had believed B. was been believed C. had been believingD. was believed

Hy vọng rằng BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 270 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản