Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 304 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: đinh Vi Vi Bé | Ngày: | 1 đề thi

0
44
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 304 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 304 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Thư viện eLib xin gửi đến các bạn học sinh bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 304 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014. Hy vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp các bạn học sinh ôn thi tốt qua các đề thi cụ thể. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 304 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 304 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH (gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm)
Choose one best option marked A, B, C or D to complete each sentence by darkening the corresponding letter on your answer sheet.
1. He is very sensitive …… his weight, and therefore, easy to get angry if someone mentions words like "fat" or "overweight".
A. around B. along C. in D. about
2. The book provides ……………. information on recent fashion trends.
A. variety B. value C. variation D. valuable
3. For a long time, the earth ………………. to be flat.
A. had believed B. had been believing
C. was believed D. was been believed
4. Come to my village and you will feel the warm ………… in our festival.
A. air B. environment C. surrounding D. atmosphere
5. It is 6 years ………… we moved to Chicago
A. since B. after C. that D. when
6. The turtle has a long life…………
A. length B. age C. span D. line
7. Like language, music is used to …………..
A. entertain B. entertainment C. communication D. communicate
8. He ………. a fine for parking on the yellow double lines outside the Safari.
A. bought B. took C. sold D. got

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 304 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản