Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2012-2013

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
22
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2012-2013

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2012-2013

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, Thư viện eLib giới thiệu bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2012-2013. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề kiểm tra để đạt kết quả tốt nhất. Chúc các em thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2012-2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2012-2013 của thư viện eLib dưới đây:

A. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
I. Choose the word with the underlined part pronounced differently (0,5 pt)

1. A. parents B. brothers C. weekends D. feelings
2. A. Occupation B. humanitarian C. education D. nation
3. A. Approached B. involved C. wondered D. defined
4. A. Necessary B. exception C. tendency D. access
5. A. local B. social C. boring D. total
II. Choose A, B, C, D to fill in the blank (1.0 pt)
6. He has fair hair. He is a ………………….. man
A . faired- hair B. fair- haired C. fairing- hair D. fair- hairing
7. The man …………..to open the window at the back of the house
A. Succeed B. managed C. forced D. discovered
8. For many people, playing card games is one of the most……………way of spending their leisure time
A. Enjoyable B. enjoy C. enjoying D. enjoyment
9. ………………………the heavy rain, they still send their children to school
A. Because of B. though C. in spite of D. although
10. “ How often do you go to the city?”
“…………………….”
A. By plane B. Two hours C. Twice a year D. For a long time

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2012-2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản