Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: Dinh Vi Vi | Ngày: | 6 đề thi

0
87
lượt xem
1
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Thư viện eLib chia sẻ miễn phí bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề khảo sát chất lượng một cách nhanh nhất. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014:

PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH (gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm)
Choose one best option marked A, B, C or D to complete each sentence by darkening the corresponding letter on your answer sheet.
1. The turtle has a long life…………
A. age B. length C. span D. line
2. The book provides ……………. information on recent fashion trends.
A. variation B. variety C. value D. valuable
3. "What are you doing?" "…………"
A. no B. none C. nothing D. neither
4. The park ……….. hundreds of species of endangered animals.
A. holds B. composes C. contains D. consists
5. Far …………… being poor, he is a millionaire.
A. from B. of C. but D. away
6. He is very sensitive …… his weight, and therefore, easy to get angry if someone mentions words like "fat" or "overweight".
A. in B. about C. around D. along
7. It is 6 years ………… we moved to Chicago
A. that B. after C. when D. since
8. The boy remained ……………. after being scolded by his mother.
A. silently B. being silent C. silent D. silence
9. Come to my village and you will feel the warm ………… in our festival.
A. air B. surrounding C. environment D. atmosphere
10. What do you think is more important in the person you marry - intelligence or ………..?
A. attractiveness B. attraction C. attractive D. attracted

Hãy tham khảo đầy đủ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản