Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

Chia sẻ: Tường Vi Tường | Ngày: | 4 đề thi

0
44
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

Với mong muốn giảm bớt áp lực cho các em học sinh, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014. Đây là những đề thi được chọn lọc kỹ càng từ các kỳ thi trước giúp các em biết các dạng đề, làm quen với nhiều dạng bài tập khó. Hi vọng các em sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014 dưới đây:

Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Câu 1:
Mary: “More coffee, anybody?” Peter: “_____________”
A. I don’t agree. I’m afraid. B. Yes, I’d love to.
C. Yes, please. D. It’s right, I think.
Câu 2: “I can’t seem to find my purse.” “_____________ it at home?”
A. Must you leave B. You might have left
C. Might you have left D. Maybe you leave
Câu 3: Owen noticed how cold it was when he __________ the plane.
A. took off B. went off C. went out off D. got off
Câu 4: People couldn’t help ____________ that funny man.
A. laugh on B. to laugh at C. laughing at D. laugh at
Câu 5: In the 1960s _________ was concerned about population.
A. hardly everyone B. hardly anyone C. rarely anyone D. rarely everyone
Câu 6: Daisy: “ _______________________“ Ted: “What happened?”
A. What did you do today? B. I had a bad day.
C. How was your day? D. Have a nice day.
Câu 7: Customer: “Can I have a look at that pullover, please?”
Salesgirl:”__________________”
A. It’s much cheaper. B. Which one? This one?
C. Sorry, it is out of stock. D. Can I help you?
Câu 8: Students who need _______ extra money can find ______ part time job.
A. θ/a B. an/the C. the/ θ D. a/the
Câu 9: Havy: “Do you think it will rain?” Judy: “_____________”
A. It’s hopeless. B. I hope not. C. I don’t hope. D. I don’t hope so.
Câu 10: She insisted on _________ so seriously that he left immediately.
A. him to go B. he had to go C. him going D. his going

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản