Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 4 mã đề 132 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015

Chia sẻ: đinh Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
26
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 4 mã đề 132 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 4 mã đề 132 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 4 mã đề 132 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi tiêu biểu nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hy vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn đạt kết quả cao cho kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 4 mã đề 132 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 4 mã đề 132 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015 của thư viện eLib dưới đây:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1: A. listened B. stayed C. hoped D. studied
Question 2: A. school B. chemistry C. headache D. champion
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.
Question 3: A. discover B. difficult C. invention D. important
Question 4: A. report B. master C. foreign D. private
Question 5: A. reduction B. popular C. financial D. romantic
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 6: She has difficulty _____ and ____ English.
A. speak-writing B. speaking-writing
C. to speak- to write D. speak-write
Question 7: They said she was awarded the first prize, _____ wasn’t true.
A. which B. that C. it D. this
Question 8: ______ for their encouragement, he could have given it up.
A. Had it not been B. Unless C. Without D. Hadn’t it
Question 9: Despite ______ a terrible headache, Jane managed to finish the exam.
A. she had B. to have C. of having D. having
Question 10: The guest of honor, along with his wife and children, ______ sitting at the first table when we had a party yesterday.
A. are B. was C. have been D. were

Hy vọng rằng BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 4 mã đề 132 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản