Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 4 mã đề 485 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015

Chia sẻ: đinh Vi Vi Bé | Ngày: | 1 đề thi

0
24
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 4 mã đề 485 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 4 mã đề 485 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015

Giới thiệu với quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 4 mã đề 485 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015. Với nội dung được chọn lọc kỹ càng, đa dạng, bộ đề thi sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề, biết giải các bài tập khó. Chúc các em trau dồi được nhiều kiến thức, có được nhiều kĩ năng giải để thi và có được kết quả cao trong kì thi sắp tới. Thân chào các em!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 4 mã đề 485 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 4 mã đề 485 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1: A. listened B. hoped C. stayed D. studied
Question 2: A. champion B. school C. chemistry D. headache
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 3: They went to Huong pagoda by _____ and most of them got carsick.
A. bike B. plane C. boat D. coach
Question 4: Scientists say about 5,000 species of plants and animals are ____ each year.
A. died B. brought C. reported D. eliminated
Question 5: I'm not very good ________ repairing things.
A. for B. in C. at D. with
Question 6: “I’d like the blue jacket. Can I try it on?” – “Yes, _______________.”
A. you must B. you can’t C. certainly D. you would
Question 7: She has difficulty _____ and ____ English.
A. speaking-writing B. speak-writing C. to speak- to write D. speak-write
Question 8: ______ for their encouragement, he could have given it up.
A. Unless B. Without C. Hadn’t it D. Had it not been
Question 9: Despite ______ a terrible headache, Jane managed to finish the exam.
A. she had B. to have C. of having D. having
Question 10: The guest of honor, along with his wife and children, ______ sitting at the first table when we had a party yesterday.
A. was B. are C. have been D. were

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 4 mã đề 485 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản