Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 mã đề 137 trường THPT Đầm Dơi

Chia sẻ: đinh Vi Vi Bé | Ngày: | 1 đề thi

0
19
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 mã đề 137 trường THPT Đầm Dơi

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 mã đề 137 trường THPT Đầm Dơi

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, Thư viện eLib giới thiệu bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 mã đề 137 trường THPT Đầm Dơi. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề kiểm tra để đạt kết quả tốt nhất. Chúc các em thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 mã đề 137 trường THPT Đầm Dơi

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 mã đề 137 trường THPT Đầm Dơi của thư viện eLib dưới đây:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6đ) – 30 câu
* Circle the best option A, B, C or D to complete each of the following sentences.
1. If Ba ________ here tomorrow, I will phone you.
A. come B. comes C. came D. will come
2. He didn't have much money, _____ he bought a lot of things at the shop for Tet.
A. and B. but C. or D. so
3. Tom enjoys ________ strange stamps.
A. collect B. to collect C. collecting D. collected
4. They are discussing the celebration that is going to ________ this month.
A. hold B. held C. be hold D. be held
5. They are good students, _____________ ?
A. do they B. are they C. aren’t they D. weren’t they
6. She likes playing football very much, ___________ ?
A. doesn’t she B. isn’t she C. don’t she D. like she
7. Tom ________ the floor every week.
A. cleans B. clean C. cleaned D. cleaning
8. I ___________ Tim at the party yesterday.
A. see B. did see C. seen D. saw
9. We ________ in this village for 24 years.
A. have lived B. has lived C. lived D. had lived
10. Look! Someone _________ a car very fast.
A. drive B. drives C. is driving D. are driving

Hy vọng rằng BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 mã đề 137 trường THPT Đầm Dơi sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản