Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013-2014

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 27 đề thi

0
391
lượt xem
1
download
Xem 27 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013-2014

Với mong muốn giúp thầy cô giáo chuẩn bị bài giảng, các em học sinh ôn tập, thư viện eLib xin giới thiệu BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013-2014. Qua đây, các em sẽ biết được cấu trúc đề, làm quen với các dạng câu hỏi và bài tập mở rộng. Đây sẽ là tài liệu tham khảo quý giá cho quý phụ huynh và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013-2014

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013-2014:

Choose the best answer:
Câu 1: I … to Lan’s birthday party if she invites me.
A. will go B. go C. would go D. went
Câu 2: Vietnam, … is in the Southeast Asia, is considered the pearl of the region.
A. which B. who C. where D. whom
Câu 3: The man … your mother is talking to is my English teacher.
A. when B. why C. whom D. which
Câu 4: My friends … to the museum last weekend.
A. went B. had gone C. will go D. goes
Câu 5: Their aunt is the old lady …. you met in front of her house.
A. which B. when C. why D. whom
Câu 6: If the teacher ... us some homework, we will stay home and do it.
A. gave B. give C. will give D. gives
Câu 7: The students said that the English test … the most difficult.
A. is B. will be C. was D. were
Câu 8: If the librarian … to work today, I can’t borrow any books for my report.
A. don’t go B. didn’t C. won’t go D. doesn’t go
Câu 9: If the children got up earlier, they … the bus this morning.
A. won’t miss B. missed C. wouldn’t miss D. will miss
Câu 10: Tam didn’t go to school yesterday, …?
A. does he B. did he C. didn’t he D. doesn’t he

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013-2014. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản