Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Minh Khai năm 2013-2014

Chia sẻ: Tường Vi Tường | Ngày: | 2 đề thi

0
58
lượt xem
2
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Minh Khai năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Minh Khai năm 2013-2014

Học đi đôi với hành, việc học các kiến thức căn bản không thể tách rời với việc kiểm tra lại kiến thức, luyện tập để ghi nhớ và rèn kĩ năng vận dụng thông qua các đề thi phù hợp. Đó là lí do Thư viện eLib.vn cung cấp cho các bạn bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Minh Khai năm 2013-2014 như một tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Minh Khai năm 2013-2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Minh Khai năm 2013-2014. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Câu 1: Khoanh tròn A, B, C, hoặc D để chọn từ có phần gạch chân phát âm khác:
1. A. food B. school C. foot D. fruit
2. A. blind B. decide C. mind D. disabled
3. A. seat B. beat C. bread D. repeat
4. A. said B.bad C. sad D. cat
5. A. top B. box C. boss D. more
Câu 2: Khoanh tròn các đáp án đúng
1. My brother _____ swimming since he was young.
A. enjoyed B. has enjoyed C. would enjoy D. was enjoying
2. He used ____ 40 cigarettes a day but he doesn’t smoke any more now.
A. smoke B. to smoke C. to smoking D. smoked
3. The stress is very noisy,…………….makes sleeping difficult
A. what B. that C. which D. when
4. He failed the exams_________his laziness.
A. though B. although C. because D. because of
5. If I have time tomorrow, I…………….shopping with you
A. go B. won’t go C. will go D. would go
6. Marie Curie harboured the dream of a …………career which was impossible for a woman at the time
A. scientifically B. science C. scientific D. scientist
7. She doesn’t mind _______ me with my exercises.
A. helping B. to help C. help D. helps
8. ………………..is it to the post office ?- About two hundred meters.
A. How long B. How much C. How far D. How often
9. The little boy is helping……………..cross the street.
A. the poor B. the blind C. the rich D. the young
10. We ………….. dinner when they ………………
A. had finished/had come B. had finished/came
C. finished/ had come D. has finished/came

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Minh Khai năm 2013-2014 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản