Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 2008-2009

Chia sẻ: Tường Vi Tường | Ngày: | 1 đề thi

0
28
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 2008-2009

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 2008-2009

Tiếp sức cho các bạn học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 2008-2009. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 2008-2009

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung được trích từ BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 2008-2009:

I. Choose the word which best fits each gap of the passage:
Alexander Graham Bell was born (1)_______ Edinburgh, Scotland, in(2)_______nineteeth century, and later (3)_______to the United States. Several members of (4)_______family did a great deal to encourage him in the field (5)_______science.
1. a. of b. on c. in d. at
2. a. an b. a c. the d. no article
3. a. come b. to come c. comes d. came
4. a. our b. her c. his d. their
5. a. of b. on c. about d. at
II. Circle a, b, c or d to choose the most suitable word or phrase to complete each of the following sentences:
6. The tea is too hot for me to drink.
a. The tea is so hot that I can’t drink.
b. The tea is hot enough for me to drink.
c. The tea is so hot to drink.
d. The tea is too hot I can drink.
7. What would happen if I _______that red button?
a. pressed
b. press
c. had pressed
d. am pressing

Hãy tham khảo tài liệu trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 2008-2009 đầy đủ hơn bằng cách đăng nhập và download tài liệu, để sử dụng tài liệu một cách thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập!
Đồng bộ tài khoản