Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Nguyễn Trãi năm 2014-2015

Chia sẻ: đinh Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
24
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Nguyễn Trãi năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Nguyễn Trãi năm 2014-2015

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Nguyễn Trãi năm 2014-2015. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi tiêu biểu nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hy vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn đạt kết quả cao cho kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Nguyễn Trãi năm 2014-2015

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung được trích từ BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Nguyễn Trãi năm 2014-2015:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.
Question 1: A. exist B. extinct C. explorer D. expand
Question 2: A. loved B. endangered C. agreed D. coughed
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose stress pattern is different.
Question 3: A. introduce B. committee C. entertain D. engineer
Question 4: A. trophy B. meeting C. final D. become
Question 5: A. contaminate B. necessity C. population D. profession
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 6: I hope she ________ the job she has applied for.
A. will get B. is going to get
C. will be getting D. is getting
Question 7: At first sight I met her, I was impressed with her ________.
A. big round black eyes B. beautiful black big round eyes
C. beautiful big round black eyes D. beautiful round big black eyes
Question 8: Hurry up! We've got to go ________ five minutes.
A. with B. up C. on D. in
Question 9: Don't look so ________. Of course, it was a ________ decision but we had no other choices.
A. surprised/ surprised B. surprised/ surprising
C. surprising/ surprising D. surprising/ surprised
Question 10: He wasn't ________ the job.
A. experienced enough doing B. enough experienced to do
C. experienced to do enough D. experienced enough to do

Hãy tham khảo tài liệu trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Nguyễn Trãi năm 2014-2015 đầy đủ hơn bằng cách đăng nhập và download tài liệu, để sử dụng tài liệu một cách thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập!
Đồng bộ tài khoản