Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2012-2013

Chia sẻ: Dinh Vi Vi | Ngày: | 2 đề thi

0
26
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2012-2013

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2012-2013

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2012-2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2012-2013 của thư viện eLib dưới đây:

PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
I. Circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

1. ……….. from the earthquake were taken to hospital.
A. The old
B. The injured
C. The disabled
D. The unemployed
2. Mary ……………… next week.
A. will get married
B. is getting married
C. gets married
D. got married
3. Scientists in different countries, working independently ______each other, have come up with very similar result.
A. on
B. of
C. from
D. with
4. Jim passed his driving test, ________surprised everyone.
A. and
B. this
C. that
D. which
5. _______ I realized the consequences, I would never have contemplated getting involved.
A. If
B. When
C. Unless
D. Had………………………

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2012-2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản