Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2015-2016

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
29
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2015-2016

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2015-2016

Nhằm mục đích tiết kiệm hơn cho các bạn học sinh trong kì ôn luyện, thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2015-2016. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề thi này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2015-2016

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2015-2016. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

I. PHONETICS
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 1: A. industry B. continue C. people D. finish
Question 2: A. influence B. present C. although D. relation
Question 3: A. prefer B. electricity C. invention D. important
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 4: A. naked B. worked C. picked D. looked
Question 5: A. hand B. many C. bank D. sand
II. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 6: Mr. Teacher………… English at our school for 20 years before he retired last year
A. had been teaching B. has been teaching C. was teaching D. is teaching
Question 7: I live in Dalat, ……………. is one of the most beautiful cities of Vietnam.
A. in which B. that C. which D. where
Question 8: Tom asked Jerry …………….
A. where had she gone the previous day B. where she had gone the previous day
C. where she had gone yesterday D. where did she go yesterday
Question 9: If I…………….in her position, I could ask for Raheem Sterling’s autograph.
A. am B. had been C. will be D. were
Question 10: I am not to blame for the fault…………….?
A. aren’t I B. am I C. are I D. am not I

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2015-2016 sẽ hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản