Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 lần 2 mã đề 132 trường THPT Hàn Thuyên năm 2014-2015

Chia sẻ: Tường Vi Tường | Ngày: | 1 đề thi

0
87
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 lần 2 mã đề 132 trường THPT Hàn Thuyên năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 lần 2 mã đề 132 trường THPT Hàn Thuyên năm 2014-2015

Hãy thử sức với bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 lần 2 mã đề 132 trường THPT Hàn Thuyên năm 2014-2015 để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 lần 2 mã đề 132 trường THPT Hàn Thuyên năm 2014-2015

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 lần 2 mã đề 132 trường THPT Hàn Thuyên năm 2014-2015. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each question. (5p)

1. A. technology B. teaching C. purchase D. lunch
2. A. private B. psychology C. privilege D. possibility
3. A. beloved B. naked C. blessed D. looked
4. A. condition B. option C. suggestion D. relation
5. A. imagine B. glance C. geography D. religion
II. Choose the word the word whose main stress is different from that of the other three words in each question. (5p)
6. A. appreciate B. experience C. embarrassing D. situation
7. A. carefully B. correctly C. seriously D. personally
8. A. support B. suffer C. suggest D. succeed
9. A. voluntary B. orphanage C. comfortable D. advantage
10. A. protect B. prohibit C. pollute D. cultivate
III. Choose the best option to complete the following questions. (20p)
11. The environmentalists hope _______ the forest to its former condition.
A. to restore B. restoring C. restored D. having restored
12. Several cars ______ owners had parked them under the trees were damaged.
A. their B. of which C. whom D. whose
13. The amount of solar energy that reaches the earth depends ________ the atmosphere.
A. To B. in C. on D. with
14. So surprised at the news _________ that he couldn’t say anything.
A. did he become B. he became C. does he become D. did he became
15. It’s _________to go by bus than by car.
A. cheap B. cheaper C. more cheap D. cheapest

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 lần 2 mã đề 132 trường THPT Hàn Thuyên năm 2014-2015 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản