Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 109 trường THPT Hàn Thuyên năm 2015-2016

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
57
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 109 trường THPT Hàn Thuyên năm 2015-2016

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 109 trường THPT Hàn Thuyên năm 2015-2016

Thư viện eLib xin gửi đến các bạn học sinh bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 109 trường THPT Hàn Thuyên năm 2015-2016. Hy vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp các bạn học sinh ôn thi tốt qua các đề thi cụ thể. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 109 trường THPT Hàn Thuyên năm 2015-2016

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 109 trường THPT Hàn Thuyên năm 2015-2016 của thư viện eLib dưới đây:

PART 1: MULTIPLE CHOICE (0.125 x 64 = 8.0pts)

Blacken the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Câu 1: We managed _______ over the wall without ________.
A. climbing/ being seen B. climbing/ seeing
C. to climb/ seeing D. to climb/ being seen
Câu 2: I wasn't properly dressed for the party and felt ____________about my appearance.
A. embarrassing B. embarrass C. embarrassment D. embarrassed
Câu 3: Without the Braille Alphabet it would be very difficult for______
A. the disabled B. the deaf C. the blind D. the mute
Câu 4: Mary hopes_______________to join the private club. She could make important business
contact there.
A. inviting B. to invite C. to be invited D. being invited
Câu 5: Three firms are in _________for the same contract.
A. competitor B. competitive C. compete D. competition
Câu 6: Be careful! The bus________________near.
A. has come B. is coming C. will be coming D. will come
Câu 7: She had no______of selling the clock- it had belonged to her grandfather.
A. meaning B. interest C. opinion D. intention

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 109 trường THPT Hàn Thuyên năm 2015-2016 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản