Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 136 (lần 1) trường THPT Văn Quán năm 2014-2015

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
75
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 136 (lần 1) trường THPT Văn Quán năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 136 (lần 1) trường THPT Văn Quán năm 2014-2015

Thư viện eLib chia sẻ miễn phí bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 136 (lần 1) trường THPT Văn Quán năm 2014-2015. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề khảo sát chất lượng một cách nhanh nhất. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 136 (lần 1) trường THPT Văn Quán năm 2014-2015

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 136 (lần 1) trường THPT Văn Quán năm 2014-2015 dưới đây:

A. MUTIPLE CHOICE (5 points)
I. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành câu (4 points)

1. Good friendship should be based on mutual...............
A. suspicion B. understanding C. rumours D. uncertainty
2. I can hear a cat ...........at the window
A. scratches B. to scratch C. scratch D. was scratching
3. She was delighted..............her old friend again
A. to see B. seeing C. seen D. to be seen
4. I think your mother should let you ............your own mind
A. to make up B. making up C. made up D. make up
5. I (not see)……….him since last week
A. don’t see B. haven’t seen C. didn’t see D. hadn’t seen
6. How fast ........when the accident happened?
A. are you driving B. were you driving C. did you drive D. had you drive
7. We are going to celebrate our wedding.................................
A. anniversary B. occasion C. celebration D. decoration
8. .................. anniversary is the day exactly 50 years after a marriage, often celebrated with a party.
A. silver B. copper C. diamond D. golden
9. I look forward to ...................... home next month.
A. go B. going C. have gone D. having gone
10. Ask him................ in .Don’t keep him ............... at the door.
A. to come/ stand B. to come/ standing C. to come/ to stand D. come/ standing

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 136 (lần 1) trường THPT Văn Quán năm 2014-2015 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản