Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 210 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
56
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 210 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 210 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Thư viện eLib chia sẻ miễn phí bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 210 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề khảo sát chất lượng một cách nhanh nhất. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 210 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 210 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions

Câu 1: A. appear B. dislike C. healthy D. collapse
Câu 2: A. incidence B. difference C. importance D. tendency
Câu 3: A. environmentB. population C. understanding D. conservation

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the answer that best complete the following questions

Câu 4: British and Australian people share the same language, but in other respects they are as different as -______.
A. chalk and cheese B. cats and dogs
C. salt and pepper D. here and there
Câu 5: “Make yourself at home.” – “ ______________”
A. Yes, can I help you B. Thanks. Same to you
C. Not at all. Don’t mention it D. That’s very kind. Thank you
Câu 6: Their washing machine was out of ____ so they couldn’t wash any clothes.
A. condition B. order C. work D. activity
Câu 7: - "This store has such high prices".
- "I agree. Never again___________ here".
A. shop I B. I do shop C. I will shop D. will I shop
Câu 8: The teacher asked you if you finished your homework that day, __________?
A. didn't he B. hadn't he C. hadn't he D. didn't you
Câu 9: ____ aren’t effective anymore because insects have become resistant to them.
A. Composts B. Pesticides C. Herbicides D. Fertilizer
Câu 10: I decided to go to the library as soon as I__________.
A. finished what I did
B. would finish what I did
C. finish what I did
D. finished what I was doing

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 210 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản