Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Gia Lộc năm 2013-2014

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
42
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Gia Lộc năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Gia Lộc năm 2013-2014

Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Gia Lộc năm 2013-2014 là tổng hợp các đề khảo sát môn Tiếng Anh lớp 11, là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức bài học, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Gia Lộc năm 2013-2014

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Gia Lộc năm 2013-2014. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

I. Read the text below and decide which answer (A, B, C, or D) best fits each blank
1. B 2.C 3. A 4.D 5.C
6. B 7. D 8.A 9.C 10.B
II. Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions
11. B 12. C 13. D
III. Choose the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions
14. A 15. D
IV. Rewrite the following sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same.
16. Despite working hard he couldn’t earn enough money for a living.
17. Putin is said to be a very powerful president.
18. We are having our school repainted now.
19. If the house were cheaper/ not very expensive, we could buy it.
20. America was discovered by Christopher Columbus in 1492.
21. Unless you hurry, you’ll be late for school.
22. It wasn’t until I was 15 that I could/ knew how to swim.
23. If Mary hadn’t stayed up late last night, she wouldn’t be tired now.
24. John has driven/ been driving since he was 20.
25. Ten people took part in the competition.

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Gia Lộc năm 2013-2014 sẽ hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản