Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự năm 2013-2014

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
40
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự năm 2013-2014

Bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự năm 2013-2014 với nội dung được tuyển chọn kỹ càng từ các năm trước, chúng tôi mong rằng sẽ là bộ đề thi quý giá giúp các em nắm vững kiến thức, nội dung trọng tâm để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Cùng tham khảo trên trang Thư viện eLib các bạn nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự năm 2013-2014

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự năm 2013-2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I/Choose the word whose under lined part is pronounced differently from the others(1ps)
1. A. mutual B. church C. machine D. chicken
2. A. question B. television C. occasion D. decision
3. A. man B. money C. eleven D. handkerchief
4 A. gentle B. bank C. generation D. nine
II/ Choose the best option(5ps)
1. He is a(an) ……………………….man. He always helps people without thinking of his own benefit.
A. loyal B. suspicious C. unselfish D. humorous
2. Julia……………………her first novel when she…………………..19 years old.
A. write/is B. was writing/was C. wrote/is D. wrote/was
3. There are many people who seem to be incapable…………..friendship.
A. about B. between C. with D. of
4. I saw them…………….. home late.
A. arrive B. to arrive C to be arrived D.tobe arriving
5. Which is not correct?
A friend in needing is a friend indeed
6. We always take our umbrellas with us when it………………..
A. rains B. rain C. will rain D. raining
7. There is a lot of housework ……………………………
A. do B. to do C. be done D. doing
8. The girl was so shy that she didn’t look at him in the face. She just glanced ……….. him and looked away.
A.with B. on C.off D. at
9. The computer games we allow…………… ….. influence their learning.
A .our student to play. B. our students to play.
C. our students play. D .our students playing.
10. He …………………………smoking a month ago.
A. stop B. stoped C. stops D. stopped

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự năm 2013-2014 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản