Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2013 - 2014

Chia sẻ: đinh Vi Vi Bé | Ngày: | 1 đề thi

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2013 - 2014

Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2013 - 2014
Mô tả bộ sưu tập

Nhằm mục đích tiết kiệm hơn cho các bạn học sinh trong kì ôn luyện, thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2013 - 2014. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề KSCL này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả. Chúc các bạn thành công!

Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2013 - 2014

Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2013 - 2014
Tóm tắt nội dung

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2013 - 2014 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. Find the word that has the underlined letters pronounced differently from the others.(1m)
1.
A. corrected
B. planted
C. boiled
D. visited
2.
A. durian
B.cucumber
C. painful
D. duty
3.
A. famous
B. nervous
C. loud
D. serious
4.
A. Plants
B. works
C. helps
D. plays
II/ choose the most suitable words or phrase(3ms)
1. ..............a nice dress!
A- Who
B- Where
C- What
D- Which

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2013 - 2014!
Đồng bộ tài khoản