Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Nam Khê năm 2014-2015

Chia sẻ: Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
39
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Nam Khê năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Nam Khê năm 2014-2015

Nhanh tay tải miễn phí bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Nam Khê năm 2014-2015 về tham khảo nhé các bạn. Hy vọng, việc luyện giải trực tiếp trên đề thi cụ thể này sẽ giúp được các bạn làm quen với cấu trúc đề thi, rút kinh nghiệm cho kĩ năng làm bài thi của mình. Chúc các bạn thành công trong kì thi này nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Nam Khê năm 2014-2015

Dưới đây là đoạn trích Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Nam Khê năm 2014-2015 được trích từ tài liệu:

Câu 1: Listen and complete what these people ate and drank: (3.0 pts)
Lan: (1) …………. , (2)…………… , vegetables, juice.
Ba: (3)……………, rice, fruit, (4)……………
Nga: rice, (5)………………. , juice.
Hoa: noodles, fruit, (6)……………
Câu 2: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others: (1.0pt)
1. A. laughed B. watched C. helped D. remembered
2. A. celebration B. collection C. education D. question
3. A. great B. beautiful C. teacher D. means
4. A. party B. lovely C. sky D. empty
Câu 3: Choose the best option to complete each sentence: (2.0pts)
1. My brother is good ..................... drawing pictures. (at/ to/ of/ about)
2. Children enjoy ...................... outdoor activities. (play/ playing/ to play/ played)
3. .……… a delicious meal ! (Where/ What/ When/ Which)
4. Who is the ........................ student in your class? (good/ gooder/ better/ best)
Câu 4: Read the text and answer the questions below: (2.0pts) Marie was born in Poland in 1867. She was very intelligent and had a good memory. She finished high school when she was only fifteen years old. Then she went to Paris to study. She won the Nobel Prizes for Physics and Chemistry.
1.Where and when was Marie born?
……………………………………………………………………………………
2. Did she finish high school when she was only 15 years old ?
……………………………………………………………………………………
Câu 5: Use the information below to write about Nam: (2.0pts)
Name Nam Characters friendly, kind Age 13 Address 9 Kim Ma street, Ha Noi Job student Family parents, elder sister- Ha Appearance slim, short black Friends Huy, Long hair

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Nam Khê năm 2014-2015 bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản