Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 Trường THCS Quảng Tiến năm 2009 - 2010

Chia sẻ: Tường Vi Tường | Ngày: | 1 đề thi

0
53
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 Trường THCS Quảng Tiến năm 2009 - 2010

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 Trường THCS Quảng Tiến năm 2009 - 2010

Hãy thử sức với bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 Trường THCS Quảng Tiến năm 2009 - 2010 để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo trên trang Thư viện eLib của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 Trường THCS Quảng Tiến năm 2009 - 2010

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung lấy ra từ BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 Trường THCS Quảng Tiến năm 2009 - 2010.

I. Choose the best answer to complete the following sentences. (4.0 pts)
1. We always ................our hands before meal. (to wash/ wash/ washing/ washed)
2. Lan...................... books at the moment. ( read/ reads/ reading/ is reading)
3. He does not like potatoes, onions and ................ do I.(too/ either/ so/ neither)
4.Ba doesn’t like peas and Nga doesn’t like peas,.............. . (either/ neither/ so/ too)
5. Nam likes playing soccer and he is a............. soccer player.( good/ well/ bad/ badly)
6. Nam .................. his teeth twice a day.( brush/ brushes/ to brush/ brushing)
7. He ................... to brush his teeth yesterday. ( forget/ forgeting/ forget/ forgots)
8. Last week my mother .................. a motorbike for me. (buy/ buys/ bought/ to buy)
II. Read the letter and answer the questions: (3.0 marks).
Dear Laura,
I’m writing to tell you something about my family. There are four people in my family: my grandmother, my farents and I. My grandmother will be 80 next month but she is still fine and can look after herself. My father is a doctor. He works in a hospital all day. Sometimes he has to stay there over night. My mother is a teacher. She teaches in a primary school near our house.I think my mother is the most beautiful woman in the world and she is the best cook, too. We are a happy family. I love my family very much.
Well. I think that’s enough about us. Please write to me soon and tell me about yours.
With love,
Hoa
1 Does Hoa’s father work hard?
......................................................................................................................................
2.How old is Hoa’s grandmother?
......................................................................................................................................
3 How many people are there in Hoa’s family?
......................................................................................................................................
4.What is Hoa’s mother’s job?
......................................................................................................................................
5. What does Hoa want Laura to do?
......................................................................................................................................
6.Can her mother cook well ?
………………………………………………………………………………………

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 Trường THCS Quảng Tiến năm 2009 - 2010. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản