Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 và đáp án

Chia sẻ: Dinh Vi Vi | Ngày: | 2 đề thi

0
64
lượt xem
8
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 và đáp án

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 và đáp án

Đây là bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 kèm đáp án, tham khảo các đề thi này sẽ giúp các em có cái nhìn toàn diện hơn về cách ra đề kiểm tra môn Tiếng Anh trong các kỳ thi sắp tới này. Chúc các em trau dồi được nhiều kiến thức, có được nhiều kĩ năng giải để thi và có được kết quả cao trong kì thi sắp tới. Thân chào các em!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 và đáp án

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung được trích từ BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 và đáp án:

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.(1m)
1. A. mash B. scatter C. package D. metal
2. A. mesh B. press C. melt D. refill
3. A. down B. throw C. nowadays D. how
4. A. pipe B. mix C. deposit D. refill
5. A. reader B. clean C. heavy D. mean
II.Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.(1m)
6. . I think you are enjoying the party tomorrow.
7.I don’t enjoy going on vacation as much as I uses to.
8. Would you mind to give me some advice about buying a computer?
9. You ought to improving your French before going to work in Paris.
10. They lived at Barker Street too years ago.
III. Choose the best answers. (3ms)
11. Calm______and tell me what happened.
a. out b. down c. in d.up
12.Cool the burns immediately so as to ______ tissue damage.
a. ease b. relieve c. minimize d. maximize
13. I enjoy _____ to music.
a. listen b. to listen c. listening d. for listening
14. I like_____ activities such as walking and camping.
a. outdoor b. indoor c. outside d. inside
15. Do you mind if I ______ your atlas for a minute?
a. borrow b. will borrow c. am going to borrow d. borrowed
16.The council should be able to help families who have no accommodation.
a. a place to live b. a place to watch sport matches
c. a place to buy meal and eat it d. a place to work
17. His wife ______ five years ago.
a. die b. dies c.died d.was dying
18. I _____ to the cinema tomorrow.
a. go b. has go c. went d.will go

Hãy tham khảo tài liệu trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 8 và đáp án đầy đủ hơn bằng cách đăng nhập và download tài liệu, để sử dụng tài liệu một cách thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập!
Đồng bộ tài khoản