Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 111 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
25
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 111 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 111 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Để tiếp sức cho các bạn học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 111 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 111 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 111 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk dưới đây:

Câu 1: Mary was really _____ by the beauty of Hanoi.
A. impress B. impression C. impressive D. impressed
Câu 2: That beautiful toy……….from recycled paper.
A. making B. is made C. are made D. makes
Câu 3: The bottles are……… into small pieces.
A. cuted B. cutting C. cut D. cuts
Câu 4: When my uncle was young, he used……………fishing on Sundays
A. go B. went C. going D. to go
Câu 5: Mathematics and Literature are _____ subjects in high schools.
A. adding B. compulsory C. optional D. religious
Câu 6: Can you tell me how many chapters this book consists _____ ?
A. of B. to C. with D. in
Câu 7: Malaysia is divided ______ two regions.
A. to B. on C. in D. into
Câu 8: Farmers always collect household and garden waste…………compost.
A. to make B. remake C. make D. makes
Câu 9: She often goes to the _____ to pray because her religion is Islam.
A. church B. pagoda C. temple D. mosque
Câu 10: Vietnamese people are very _____ and hospitable.
A. friend B. friendless C. friendly D. friendship

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 111 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản