Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 333 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Chia sẻ: đinh Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 333 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 333 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Dưới đây là bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 333 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 333 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 333 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Câu 1: Vietnamese people are very _____ and hospitable.
A. friend B. friendless C. friendly D. friendship
Câu 2: Can you tell me how many chapters this book consists _____ ?
A. of B. to C. with D. in
Câu 3: The bottles are……… into small pieces.
A. cuted B. cutting C. cut D. cuts
Câu 4: Farmers always collect household and garden waste…………compost.
A. to make B. remake C. make D. makes
Câu 5: That beautiful toy……….from recycled paper.
A. making B. is made C. are made D. makes
Câu 6: She often goes to the _____ to pray because her religion is Islam.
A. church B. pagoda C. temple D. mosque
Câu 7: When my uncle was young, he used……………fishing on Sundays
A. go B. went C. going D. to go
Câu 8: Mary was really _____ by the beauty of Hanoi.
A. impress B. impression C. impressive D. impressed
Câu 9: Malaysia is divided ______ two regions.
A. to B. on C. in D. into
Câu 10: Compost is a wonderful natural…………………….
A. fertilize B. fertilizing C. fertilizer D. fertilizers

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 333 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk sẽ hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản