Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 444 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Chia sẻ: Dinh Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
22
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 444 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 444 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Nhằm mục đích tiết kiệm hơn cho các bạn học sinh trong kì ôn luyện, thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 444 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề KSCL này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 444 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 444 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk:

Câu 1: What do you think this button is……….., Sam?
A. for B. about C. on D. to
Câu 2: That beautiful toy……….from recycled paper.
A. making B. is made C. are made D. makes
Câu 3: Lan: ……..the plane……….yet ?__Ba: Yes, it has
A. Has/ arrives B. Have /arrived C. Is/ arrived D. Has/ arrived
Câu 4: Mom,I………already……..Uncle Tan.
A. have/ phoned B. have / phone C. will / phone D. has/ phoned
Choose the best answer to complete the following sentences
Câu 5: I’d like you ______ with me for some days.
A.staying B. to stay C. stayed D. will stay
Câu 6: We ______ dinner when my friends arrived yesterday evening.
A.are having B. is having C. were having D. was having
Câu 7: The girl enjoys ______ her fitness exercise after classes.
A.doing B. to do C. do D. did
Câu 8: They don’t want _______ to the market now.
A.go B. to go C. going D. went
Câu 9: They built this house ______ 1990.
A.from B. in C. at D. for
Câu 10: I have known her ______ two years.
A.for B. since C. with D. within

Hãy tham khảo đầy đủ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 444 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản