Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 555 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Chia sẻ: Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
23
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 555 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 555 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Hãy thử sức với bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 555 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk mà Thư viện eLib giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 555 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung được trích từ BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 555 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk:

Câu 1: Farmers always collect household and garden waste…………compost.
A. to make B. remake C. make D. makes
Câu 2: Vietnamese people are very _____ and hospitable.
A. friend B. friendless C. friendly D. friendship
Câu 3: Can you tell me how many chapters this book consists _____ ?
A. of B. to C. with D. in
Câu 4: That beautiful toy……….from recycled paper.
A. making B. is made C. are made D. makes
Câu 5: The bottles are……… into small pieces.
A. cuted B. cutting C. cut D. cuts
Câu 6: Compost is a wonderful natural…………………….
A. fertilize B. fertilizing C. fertilizer D. fertilizers
Câu 7: She often goes to the _____ to pray because her religion is Islam.
A. church B. pagoda C. temple D. mosque
Câu 8: Malaysia is divided ______ two regions.
A. to B. on C. in D. into
Câu 9: Mary was really _____ by the beauty of Hanoi.
A. impress B. impression C. impressive D. impressed
Câu 10: When my uncle was young, he used……………fishing on Sundays
A. go B. went C. going D. to go

Hãy tham khảo tài liệu trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 555 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk đầy đủ hơn bằng cách đăng nhập và download tài liệu, để sử dụng tài liệu một cách thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập!
Đồng bộ tài khoản