Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 666 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
37
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 666 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 666 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Hãy thử sức với bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 666 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo trên trang Thư viện eLib của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 666 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 666 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1: Mom,I………already……..Uncle Tan.
A. have/ phoned B. have / phone C. will / phone D. has/ phoned
Câu 2: Lan: ……..the plane……….yet ?__Ba: Yes, it has
A. Has/ arrives B. Have /arrived C. Is/ arrived D. Has/ arrived
Câu 3: What do you think this button is……….., Sam?
A. for B. about C. on D. to
Câu 4: That beautiful toy……….from recycled paper.
A. making B. is made C. are made D. makes
Choose a,b,c or d to comptete the following sentences
Câu 5: Would you mind _____ the window?
A.to close B. closing C. about closing D. closed
Câu 6: Miss Hoa is very………………………..She goes to church every morning.
A.religious B. religiously C. religion D. religioner
Câu 7: She asked us if we……….English
A.speak B. spoken C. spoke D. to speak
Câu 8: Buddhism is a(n)……………………………..
A.association B. religion C. group D. imagination
Câu 9: Jame wishes his father ……………….here now to help him
A.is B. were C. will be D. would be
Câu 10: Did he …………………………live in the country when he was young.
A.use to B. used to C. get used to D. be used to

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 666 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản