Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 777 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
24
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 777 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 777 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Bổ sung ngay vào tài liệu ôn thi của bạn bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 777 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk. Việc trực tiếp giải đề thi của những năm học trước sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề và ôn tập kiến thức. Từ đó, dự đoán xu hướng đề thi để có định hướng học tập rõ ràng và xây dựng lộ trình học hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 777 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 777 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk của thư viện eLib dưới đây:

Câu 1: The bottles are……… into small pieces.
A. cuted B. cutting C. cut D. cuts
Câu 2: Malaysia is divided ______ two regions.
A. to B. on C. in D. into
Câu 3: That beautiful toy……….from recycled paper.
A. making B. is made C. are made D. makes
Câu 4: She often goes to the _____ to pray because her religion is Islam.
A. church B. pagoda C. temple D. mosque
Câu 5: Mathematics and Literature are _____ subjects in high schools.
A. adding B. compulsory C. optional D. religious
Câu 6: Can you tell me how many chapters this book consists _____ ?
A. of B. to C. with D. in
Câu 7: When my uncle was young, he used……………fishing on Sundays
A. go B. went C. going D. to go
Câu 8: Farmers always collect household and garden waste…………compost.
A. to make B. remake C. make D. makes
Câu 9: Mary was really _____ by the beauty of Hanoi.
A. impress B. impression C. impressive D. impressed
Câu 10: Compost is a wonderful natural…………………….
A. fertilize B. fertilizing C. fertilizer D. fertilizers

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 777 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản