Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 888 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Chia sẻ: Tường Vi Tường | Ngày: | 1 đề thi

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 888 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 888 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Với mong muốn giúp các bạn học sinh làm quen, luyện tập cũng như hệ thống lại kiến thức đã học mà không phải mất quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm tư liệu tham khảo. Thư viện eLib đã sưu tập bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 888 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk. Hy vọng, đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh tham khảo trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn đạt được số điểm cao như mong muốn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 888 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Dưới đây là đoạn trích Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 888 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk được trích từ tài liệu:

Câu 1: What do you think this button is……….., Sam?
A. for B. about C. on D. to
Câu 2: Mom,I………already……..Uncle Tan.
A. have/ phoned B. have / phone C. will / phone D. has/ phoned
Câu 3: Lan: ……..the plane……….yet ?__Ba: Yes, it has
A. Has/ arrives B. Have /arrived C. Is/ arrived D. Has/ arrived
Câu 4: That beautiful toy……….from recycled paper.
A. making B. is made C. are made D. makes
Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces.
One (1)_____the most famous statues in the (2)_____stands on an island in New York Harbor. This (3)____is, of course, the Statue of Liberty. The Statue of Liberty is a woman who holds a torch up high. Visitors can go inside the statue. The statue weighs 225 tons and is 301 feet (4)_____.
The Statue of Liberty was put up (5)______1886. It was a gift to the United States from the people of France.
In the years after the statue (6)______ put up, many immigrants came to the United States through New York. As they entered New York Harbor, they (7)____the Statue of Liberty (8)______ up her torch. She symbolized a welcome to a land of freedom.
Câu 5:
A.of B. from C. between D. in
Câu 6:
A.cities B. world C. earth D. countries
Câu 7:
A.statue B. island C. harbor D. statues
Câu 8:
A.high B. height C. width D. length
Câu 9:
A.in B. at C. on D. since
Câu 10:
A.is B. was C. is being D. Ø

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 mã đề 888 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản