Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Bình Giang năm 2014-2015 và đáp án

Chia sẻ: Dinh Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
57
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Bình Giang năm 2014-2015 và đáp án

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Bình Giang năm 2014-2015 và đáp án

Bổ sung ngay vào kho tài liệu ôn tập của bạn, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Bình Giang năm 2014-2015 và đáp án. Với việc, trực tiếp giải đề khảo sát của những năm học trước sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc đề, nâng cao kỹ năng giải đề và ôn tập kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Bình Giang năm 2014-2015 và đáp án

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung được trích từ BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Bình Giang năm 2014-2015 và đáp án:

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently (1.0 point)
1. A. out B. round C. about D. would
2. A. chair B. check C. machine D. child
3. A. happy B. hour C. high D. hotel
4. A. compulsory B. put C. cut D. hurry
5. A. visit B. climate C. high D. primary
II. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences below (3.0 ps)
1. _________Kuala Lumpur, Ha Noi is a busy modern city
A. As B. Such as C. Like D. Similar
2. I wish I ___________his name.
A. knew B. know C. will know D. would know
3. We were having dinner ________ the telephone rang.
A. since B. for C. until D. when
4. The________ language of Malaysia is Bahasa Malaysia.
A. international B. national C. continental D. country
5. Buddhism is __________.
A. a country B. a religion C. an association D. a region
6. Lan ________the peaceful atmosphere while Maryam was praying.
A. enjoying B. has enjoyed C. enjoyed D. enjoy
7. “ I wish I _________stay longer,” Maryam said to Lan at the end of the week.
A. could B. can C. will D. may
8. Malaysia is divided ________ two regions: The East and the West Malaysia
A. to B. on C. in D. into
9. Maryam was really ________ by the beauty of Ha Noi.
A. impressed B. impress C. impression D. impressive
10. The United States has a ________ of around 250 million.
A. introduction B. separation C. addition D. population

Hãy tham khảo tài liệu trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Bình Giang năm 2014-2015 và đáp án đầy đủ hơn bằng cách đăng nhập và download tài liệu, để sử dụng tài liệu một cách thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập!
Đồng bộ tài khoản