Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2010-2011

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
19
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2010-2011

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2010-2011

Dưới đây là bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2010-2011 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2010-2011

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2010-2011 của thư viện eLib dưới đây:

I – Choose the best option to complete the following sentences: (10  0,25 = 2,5 mk)
1. You have to take that French course, …………..…….you?
A. don’t B. musn’t C. needn’t D. haven’t
2. Take this road and you will…………..…….at the school in five minutes.
A. come B. arrive C. find D. reach
3. I wish I…………..…….have to get up early.
A. doesn’t B. don’t C. wasn’t D. didn’t
4. It’s wonderful…………..…….the weekend in the mountain.
A. spend B. spent C. to spend D. spending
5. “The Times” …………..…….first printed two hundred years ago.
A. be B. is C. was D. were
6. Please stop…………..…….that film; it’s very violent.
A. watch B. watches C. watched D. watching
7. I have never…………..…….any experience of living in the city.
A. had B. wished C. done D. made
8. It is a…………..…….that you weren’t concerned much about the environment around us.
A. sorrow B. pity C. complaint D. sadness
9. I suggest…………..…….showers because they can save water.
A. take B. takes C. took D. taking
10. Hoa advised Mai…………..…….that man any more money.
A. not lend B. not to lend C. not lending D. not to lending

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2010-2011 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản