Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2011-2012

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
33
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2011-2012

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2011-2012

Với mong muốn giúp các bạn học sinh làm quen, luyện tập cũng như hệ thống lại kiến thức đã học mà không phải mất quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm tư liệu tham khảo. Thư viện eLib đã sưu tập bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2011-2012. Hy vọng, đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh tham khảo trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn đạt được số điểm cao như mong muốn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2011-2012

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2011-2012. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

I – Select the best options: (10 0,25 = 2,5 mk)
1. They don’t use this kind ……….…….cloths to make skirts.
A. in B. on C. to D. of
2. How often do you play Chinese Chess? - ……….…….
A. One a week B. Once a week C. One one week D. Once time a week
3. This handbook gives us……….…….information about ASEAN countries.
A. add B. addition C. additional D. additionally
4. I wish you……….…….all the exams.
A. pass B. passed C. passes D. will pass
5. Jane isn’t a Buddish, and Peter isn’t, ……….…….
A. so B. to C. either D. neither
6. When I was small, I used to……….…….a lot.
A. cry B. cries C. crying D. cried
7. ……….…….you……….…….breakfast yet? - Yes, I had it at 6.30.
A. Did…have B. Do…have C. Have…had D. Will…have
8. ……….…….uniforms encourages Ss to be proud of their school.
A. Wear B. Wears C. Wearing D. Wore
9. The boy said that he……….…….a snake in the kitchen.
A. see B. saw C. seeing D. seen
10. Khoa’s grandfather gets used to……….…….newspapers in the morning.
A. read B. reads C. to read D. reading

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2011-2012 sẽ hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản