Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2012-2013

Chia sẻ: Tường Vi Tường | Ngày: | 1 đề thi

0
31
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2012-2013

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2012-2013

Ôn thi với bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2012-2013, giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập thêm nội dung lý thuyết, tiếp cận với một đề thi chuẩn. Từ đó rút ra kinh nghiệm cũng như nâng cao kĩ năng giải đề. Ngoài ra, bộ đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô tham khảo. Chúc các em và thầy cô giáo thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2012-2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2012-2013 của thư viện eLib dưới đây:

I. Circle the best answer: (10 0,25 = 2,5 mks)
1. I……………….……..in this company for nearly ten years.
A. work B. am working C. have worked D. worked
2. I walked past several hotels ……………….……..my way ……………….……..the station.
A. on/ to B. on/ in C. to/ on D. to/ in
3. This morning, we went to Dong Xuan market without……………….……..anything.
A. buy B. bought C. to buy D. buying
4. Living in the countryside is not expensive, and it isn’t complex, ……………….……..
A. so B. too C. either D. neither
5. What have you learnt since you……………….……..here?
A. come B. is coming C. have come D. came
6. This big building was built ……………….……..1980 and 1983.
A. since B. between C. from D. for
7. Our ……………….……..resources are limited so we should recycle these used things.
A. natural B. naturally C. nature D. naturing
8. Would you mind if I……………….……..some photos ?
A. take B. took C. am going to take D. would take
9. Internet is bringing us not only information ……………….……..entertainment.
A. as B. and C. although D. but also
10. Put ……………….……..in his situation, you will understand why he was so unhappy.
A. you B. yourself C. myself D. herself

Hy vọng rằng BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2012-2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản