Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Sở GD&ĐT Đức Thọ năm 2012-2013

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
44
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Sở GD&ĐT Đức Thọ năm 2012-2013

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Sở GD&ĐT Đức Thọ năm 2012-2013

Với mong muốn giúp các bạn học sinh làm quen, luyện tập cũng như hệ thống lại kiến thức mà không phải mất quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm tư liệu tham khảo. Thư viện eLib đã sưu tập bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Sở GD&ĐT Đức Thọ năm 2012-2013. Hy vọng, đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh tham khảo trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn đạt được số điểm cao như mong muốn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Sở GD&ĐT Đức Thọ năm 2012-2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Sở GD&ĐT Đức Thọ năm 2012-2013 của thư viện eLib dưới đây:

I. Choose the word that has underlined part is pronounced differently from the others.
1. A. touched B. weighed C. reinforced D. walked
2. A. grade B. replace C. wander D. parade
3. A. throw B. thought C. through D. though
4. A. sugar B. sight C. source D. sale
II. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.
1. You really saw a UFO, Mr. John,…………………?
A. weren’t you B. didn’t you C. don’t you D. didn't he
2. I wish this exam……………………easier.
A. is B. will be C. would D. were
3. If anybody ………………….. a question, please ask me after class.
A. has B. have C. had D. will have
4. …………it rained heavily,they went out with their friends.
A. Al(though) B. Even though C. Even if D. A,B,C are correct.
5. We haven’t seen Mai …………………two years.
A. since B. for C. until D. before
6. The person …………..is standing over there is my teacher.
A. who B. which C. whom D. whose
7. After arriving home, they usually……………………their uniform.
A. take out B. put out C. take off D. put off
8. She dances ………………..
A. beauty B. beautiful C. beautifully D. B & C
9. I suggested……………..to school by bikes instead of going to school by motor bikes
A. going B. that we should go C. we go D. A,B,C are correct
10. It’s very cold…………..night…………….the moon.
A. to/in B. in/to C. on/at D. at/on

Hy vọng rằng BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Sở GD&ĐT Đức Thọ năm 2012-2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản