Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Trường THCS Nam Khê năm 2014-2015  

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
32
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Trường THCS Nam Khê năm 2014-2015  

Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Trường THCS Nam Khê năm 2014-2015  
Mô tả bộ sưu tập

Nhằm mục đích tiết kiệm hơn cho các bạn học sinh trong kì ôn luyện, thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Trường THCS Nam Khê năm 2014-2015  . Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề KSCL này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả. Chúc các bạn thành công!

Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Trường THCS Nam Khê năm 2014-2015  

Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Trường THCS Nam Khê năm 2014-2015  
Tóm tắt nội dung

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Trường THCS Nam Khê năm 2014-2015   dưới đây:

Câu 1. Listen and put the words in the correct order as you hear: (3,0pts)
...... hotel
....... restaurant
...... temple
....... bus station
...... pagoda
.......tourrist information center
Câu 2. Circle the word that has underlined words pronouned differently with others: (1,0pt)
1.A. injure B. knife C. kill D. sink
2.A. enough B. around C. about D. outside
3.A. dry B. badly C. emergency D. lucky
4 A. reduce B. recycle C. reuse D. rescue
Câu 3. Choose the best answer to complete each of the following sentences: (2.0pts)
1. Would you mind...................us some stories? (tell/ tells/ telling/ told)
2. Trang wishes she ..................a teacher of English. (were/ was / could/ can)
3. We have studied English ................... over 3 years. (for/ at/ since/ to)
4. He used to .................. when he was a baby. (cry/ cries/ crying/ to cry)

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Trường THCS Nam Khê năm 2014-2015   này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản