Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Suối Ngô

Chia sẻ: đinh Vi Vi Bé | Ngày: | 1 đề thi

0
39
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Suối Ngô

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Suối Ngô

Ôn tập với bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Suối Ngô, giúp các em làm quen với cấu trúc đề khảo sát, ôn tập thêm nội dung, tiếp cận với một số dạng đề chuẩn. Từ đó rút ra kinh nghiệm cũng như nâng cao kỹ năng giải đề. Ngoài ra, bộ đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô tham khảo. Chúc các em và thầy cô giáo thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Suối Ngô

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Suối Ngô này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Circle the word whose underlined parts are pronounced differently from others (1m)
1. A. study B. up C. brush D. usual
2. A. chess B. cheese C. chemist D. choose
3. A. seat B. great C. seaside D. beach
4. A. sights B. flights C. villages D tribes
II. Choose the best answer. (2ms)
5.”……………….” means not buying products which are over packaged.
A. Reducing B. Recycling C. Reusing D. Throwing
6. Would you mind if I ……………. down the music? It’s too loud here.
A. turning B. turn C. am turning D. turned
7. Would you mind if I closed the door?
A. Please do B. No, I can’t do
C. I’m sorry. I can’t D. Yes, I’ll do
8. It’s very difficult ………….. the exam.
A. to pass B. pass C. passing D. passed
9. Did it ………. in the morning?
A. rained B. rain C. rains D. raining
10. I ………. on a farm when I was a boy.
A. use live B. used to living C. used to live D. used live
11. Our team won the game because we play very ……….
A. good B. well C. goodly D. badly
12. Lan enjoys …………. the piano
A. play B. playing C. plays D. played

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Suối Ngô hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản