Đề KSCL môn Toán lớp 10 lần 1 trường THPT Gia Lộc năm 2012-2013

Chia sẻ: đinh Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
9
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề KSCL môn Toán lớp 10 lần 1 trường THPT Gia Lộc năm 2012-2013

Đề KSCL môn Toán lớp 10 lần 1 trường THPT Gia Lộc năm 2012-2013
Mô tả bộ sưu tập

Đề KSCL môn Toán lớp 10 lần 1 trường THPT Gia Lộc năm 2012-2013

Đề KSCL môn Toán lớp 10 lần 1 trường THPT Gia Lộc năm 2012-2013
Tóm tắt nội dung

Dưới đây là đoạn trích Đề KSCL môn Toán lớp 10 lần 1 trường THPT Gia Lộc năm 2012-2013 được trích từ tài liệu:

Câu 1 (2.0 điểm) Xác định hàm số y biết hàm số đạt giá trị nhỏ nhất và đồ thị đi qua điểm M(2;-5).
Câu 2 (1.0 điểm) Tìm m để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt
Câu 3 (2.0 điểm) Giải các phương trình
Câu 4: Giải hệ phương trình
Câu 5 (2.0 điểm)
Cho tam giác ABC. Điểm M, N xác định bởi: MA = 3MB = 5MC = 0; Chứng minh rằng: A, M, N thẳng hàng.
Câu 6 (1.0 điểm)
Cho điểm A(2;3); B(-3; 1). Tìm điểm C thuộc đường thẳng để tam giác ABC cân tại A.

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề KSCL môn Toán lớp 10 lần 1 trường THPT Gia Lộc năm 2012-2013 bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản